Kimlik için Gerekli Evraklar

1. 1 Adet Biyometrik Fotoğraf

2. Evlenme Belgesi (Evliler için)

3. Boşanma Belgesi (Boşanmışlar için)

4. Değiştirilecek olan Kimlik Kartındaki Adresin Değişmesi Halinde İkamet Belgesi GEREKİR, Eski Kimlik Kartındaki Adresin Değişmemesi Halinde İkamet Belgesi GEREKMEZ.

5. Kimlik Değiştirecekler için Eski Kimlik Kartı

6. Kayıp Kimlik Kartları için Polisten Kayıp Raporu